?

Log in

Tu es stultior quam asinus :)

Uczymy relatywizmu, szybko, łatwo i przyjemnie:

Moja prowda, twoja prowda, gówno prowda!

Comments

(anonyme)

wyznawca filozofii góralskiej się znalazł, no! xD
w-k.