?

Log in

No comment

Nam voluptatibus et doloribus spretis pro illis, quae parva ac fragilia sunt et ipsis flagitiis
noxia, ingens gaudium subit, inconcussum at aequale, tum pax et concordia animi et magnitudo
cum mansuetudine. Omnis enim ex infirmitate feritas est.


Seneca

Kiedy się wzgardzi rozkoszą i bólem, wówczas w miejsce tych wszystkich błahych i bezwartościowych
rzeczy, a i szkodliwych przez swoje haniebne skutki, wstępuje ogromna radość,
niewzruszona i nieustanna, a potem spokój, harmonia duchowa i wielkość połączona z
łagodnością. Wszelkie bowiem okrucieństwo rodzi się ze słabości.

Comments

(anonyme)

czuję się dziwnie - gardzę tym, za czym goni współczesny świat, a mimo wszystko czuję też, że wiele brakuje mi do spokoju, harmonii duchowej, a zwłaszcza wielkości. co nie zmienia faktu, że Seneka miał rację. mam do czego dążyć ;)
i tak, okrucieństwo rodzi się ze słabości. każdej. dlatego musimy być silni. musimy być silni mocą kamieni ;]
a.t.

(anonyme)

vglfzyog pfmm

mihg xokmn miasporn (http://www.miasporn.com) nsfwtt q jl h iyc